Aktualności

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Benedicta sit Sancta Trinitas, ad que indivisa unitas : confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam.

Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym jest podstawą religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu Nowego Przymierza między Bogiem a ludzkością. Odsłania nam ona tajemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się przez Chrzest Święty. Cały kult Kościoła dąży do uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego. Odrębne Święto zostało wprowadzone w IX wieku, a w wieku XIV  rozciągnięte na cały Kościół. We Mszy świętej wielbimy niezgłębioną tajemnicę i dziękujemy za miłosierdzie okazane nam w dziele Odkupienia.