Aktualności

9. sierpień - Wigilia św. Wawrzyńca, wspomnienie św. Romana

Św. Wawrzyniec, archidiakon papieża Sykstusa II, był zarządcą dóbr kościelnych i opiekunem ubogich. Kilka dni po męczeńskiej śmierci papieża prefekt zażądał od Wawrzyńca wydania skarbów Kościoła. Św. Wawrzyniec zgromadził tłum biedaków, których karmił, i wskazując na nich rzekł: „Oto są prawdziwe skarby Kościoła; oni przemieniają nasze jałmużny na skarby nieginące". Śmiałego diakona torturowano na rozpalonej kracie. Podtrzymywany łaską Bożą męczennik żartował z prześladowców i dziękował Bogu, że może wkroczyć w podwoje nieba (kolekta, graduał). Pochowano go przy drodze Tyburtyńskiej na Agro Verano. Cesarz Konstantyn wzniósł nad grobem Świętego bazylikę, którą wielokrotnie rozbudowywano i zaliczono do patriarchalnych bazylik Rzymu. Ponadto w Rzymie wzniesiono ku czci św. Wawrzyńca około 40 kościołów. Osiem z nich przetrwało do naszych czasów. Imię jego wymienia się w kanonie Mszy Świętej.

Już w IV wieku poprzedzano uroczystość św. Wawrzyńca całonocnym czuwaniem, które kończyło się Mszą o świcie. Msza wigilijna podkreśla hojność św. Wawrzyńca dla ubogich.

Św. Roman, żołnierz rzymski i męczennik, został pochowany obok św. Wawrzyńca. Grób jego był często nawiedzany przez pielgrzymów.