Aktualności

Zaproszenie Biskupa Świdnickiego na uroczyste rozpoczęcie Wielkiego Postu

Umiłowani Siostry i Bracia!

Zbliżający się „Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych". Jest on, jak przypomina nam w tegorocznym orędziu wielkopostnym Ojciec Święty Franciszek, "czasem łaski". Uświadamiamy sobie na nowo prawdę, że „nie jesteśmy obojętni Bogu, któremu zależy na każdym z nas, który zna nas po imieniu, troszczy się o nas" i szuka każdego z nas wytrwale, gdy Go opuszczamy.

W tym roku na inaugurację Wielkiego Postu, chcę zaproponować wszystkim mieszkańcom naszego miasta nową dla nas, ale jednocześnie znaną w Kościele od starożytności formę rozpoczęcia czasu pokuty, która ma związek z rzymską tradycją kościołów stacyjnych. W Wiecznym Mieście Wielki Post rozpoczyna się procesją pokutną w czasie, której przyzywa się wstawiennictwa wszystkich świętych. Chcemy podjąć tę starożytną tradycję Kościoła Rzymskiego i w podobny sposób rozpocząć Wielki Post w Świdnicy. Dla owocnego przeżywania tegorocznego „czasu łaski", chcemy prosić o pomoc tych, którzy już cieszą się chwałą nieba.

Dlatego bardzo serdecznie zapraszam duszpasterzy i wiernych naszego miasta, grupy modlitewne, bractwa, na wspólne rozpoczęcie tegorocznego okresu pokuty. Rozpocznie się on nabożeństwem stacyjnym w kościele św. Józefa, w Środę Popielcową, o godz. 17.30. Stamtąd przejdziemy w procesji do katedry, śpiewając litanię do Wszystkich Świętych, gdzie zostanie odprawiona uroczysta Msza św., w czasie, której posypiemy nasze głowy popiołem. Udział w tej procesji będzie okazją do dania świadectwa naszej wiary i przypomnienia mieszkańcom naszego miasta, że zaczął się Wielki Post, czas nawrócenia.

+ Ignacy DEC

BISKUP ŚWIDNICKI