Aktualności

Katechezy

 

Dnia 18 marca o godz. 19.00 w kościele Krzyża Świętego rozpocznie się cykl katechez dla dorosłych zatytułowany Lumen fidei - Światło Wiary. Pierwszą inauguracyjną katechezę „Wiara i rozum – drogi do poznania Boga” wygłosi JE Ks. Bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki. Inicjatywa jest kierowana do wszystkich wiernych, którzy będą chcieli pogłębić swoją wiedzę religijną, tak potrzebą m. in. do uzasadniania wiarygodności chrześcijaństwa we współczesnym świecie. Katechezy będą się odbywały w każdą środę o godz. 19.00 w kościele Krzyża Świętego, a ich prelegentami będą m.in. wykładowcy PWT we Wrocławiu oraz WSD Świdnica. Program tematów poruszanych w czasie najbliższych katechez będzie podany na pierwszym spotkaniu 18 marca br. Koordynatorem tego przedsięwzięcia są Caritas Diecezji Świdnickiej oraz Parafia katedralna.