Aktualności

19.03.2015 - św. Józefa, Oblubieńca N.M.P.

W uroczystość św. Józefa, który jest Patronem Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej czwartkowa Msza trydencka z udziałem scholi cantorum będzie sprawowana w kościele św. Krzyża o godz. 19.00.

Ewangelia nazywa św. Józefa "mężem sprawiedliwym". Stopień tej sprawiedliwości, czyli świętości, był bardzo wysoki, skoro Bóg wybrał go na męża Najświętszej Dziewicy i opiekuna swojego Syna. Ewangelia ukazuje jego doskonałe poddanie woli Bożej oraz poświęcenie dla Jezusa i Maryi. Św. Józef jest wzorem ojca rodziny.

W Kościele wschodnim czczono św. Józefa w oktawie Bożego Narodzenia już w VIII wieku. Na Zachodzie jego kult rozpoczął się znacznie później i był związany z rozmaitymi datami. Datę 19. marca ustalono w XV wieku. Papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem całego Kościoła, a Jan XXIII umieścił jego imię w kanonie Mszy świętej.