Aktualności

Katechezy dla dorosłych

W środę o godz. 19.00 w kościele św. Krzyża katechezę dla dorosłych w cyklu Lumen fidei - Światło wiary na temat zmartwychwstania i reinkarnacji wygłosi ks. dr Zbigniew Chromy.