Aktualności

TEMATY KATECHEZ DLA DOROSŁYCH (MAJ 2015)

6 maja - Ks. dr Zbigniew Chromy: Udział Maryi w dziele odkupienia – Czy Matka Boża jest współodkupicielką?

13 maja - Ks. mgr lic. Tomasz Federkiewicz: Starotestamentalny wyraz komunii z Bogiem w znaku Arki Przymierza (Maryja Arką Przymierza).

20 maja - Ks. dr Marcin Gęsikowski: Sylwetki kobiet Starego Testamentu jako zapowiedź Maryi.

27 maja - Ks. mgr lic. Julian Nastałek: „Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia". Z historii i teologii kultu Najświętszej Maryi Panny.