Aktualności

7.06.2015 - II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza w Kłodzku

ZAPRASZAMY DO KŁODZKA

Chrystus wyzwolił nas z niewoli szatana i grzechu i wprowadził do swojego Kościoła. Powołanie do Kościoła wiąże się z zaproszeniem na ucztę eucharystyczną i na biesiadę życia wiecznego. Eucharystia nie jest nagrodą, lecz posiłkiem, do którego winni się zbliżać zwłaszcza chorzy i słabi. Udział we Mszy świętej przez Komunię świętą pomaga nam z dnia na dzień wzrastać w łasce Bożej. Kto uchyla się od uczty eucharystycznej, naraża się na utratę życia wiecznego.