Aktualności

Plan katechez na wrzesień

Caritas Diecezji Świdnickiej oraz Parafia katedralna św. Stanisława i św. Wacława
zapraszają na

KATECHEZY DLA DOROSŁYCH
„Lumen fidei – Światło wiary"

kościół pw. Krzyża Świętego (ul. Westerplatte 2)
po Mszy św. o godz. 19.00

2 września
Ks. Bp prof. dr hab. Ignacy Dec: Człowiek – kim jest? Kim powinien się stać?

9 września
Ks. dr Radosław Kisiel: O duszy ludzkiej – źródła nauczania św. Tomasza z Akwinu.

16 września
Ks. mgr lic. Julian Nastałek: Historia i znaczenie Krzyża świętego.

23 września
Ks. dr Zbigniew Chromy: Objawienie Boże. Pismo św. czy Tradycja?

30 września
Ks. dr Marcin Gęsikowski: Pismo św. i jego wiarygodność – Wspomnienie św. Hieronima.

***
Ks. Biskup Ignacy Dec zgodził się raz w miesiącu odpowiadać na pytania uczestników katechez środowych. Kolejne spotkania z Księdzem Biskupem się 7 października, 11 listopada i 16 grudnia. Pytania, na które odpowiadać będzie Ksiądz Biskup, będzie można składać do specjalnie przygotowanej w tym celu skrzynki.