Aktualności

Missa solemnis X lat Summorum Pontificum w Diecezji Świdnickiej

Msza święta z asystą wyższą w święto Najświętszego Imienia Maryi z kazaniem ks. dra Zbigniewa Chromego. Śpiewa Świdnicka Schola Cantorum Exultet pod dyr. Marty Monety.