Aktualności

8.04.2018 - Dominica in Albis in Oct. Paschae

Msza św. z okazji 5. rocznicy rozpoczęcia celebracji wg usus antiquior w kaplicy św. Magdaleny w Kłodzku. Po Mszy św. agapa w salce obok kaplicy.

Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: "niedziela po zdjęciu białych szat". Nowo ochrzczeni pierwszy raz przychodzili do kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych. Kościół napomina nowo ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej (antyfona na wejście, lekcja, antyfona na komunie). W modlitwach mszalnych prosimy o łaskę wytrwania.