Aktualności

29.04.2018 - Msza św. śpiewana z okazji V rocznicy utworzenia Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

4. NIEDZIELA PO WIELKANOCY

W dzisiejszej liturgii Kościół uczy nas o Duchu Świętym. Jest On najdoskonalszym darem Boga (lekcja) i Pocieszycielem chrześcijan. W dziejach Kościoła Duch Święty udowadnia światu słuszność sprawy Chrystusowej, zbrodnię odrzucenia Mesjasza i przegraną szatana. Kościół Chrystusowy i dusze dobrej woli zawdzięczają Duchowi Świętemu poznanie prawdy (ewangelia). Prosimy, by życie nasze było zgodne z poznaną prawdą.