Aktualności

26.08. - Beatae Mariae Virginis Claromontanae

Władysław, książę Opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla OO. Paulinów i w kościele klasztornym w roku 1382 złożył obraz Matki Boskiej, który dotąd trzymał był u siebie na zamku bełskim. Wkrótce obraz zasłynął cudami i wieść o nich ściągała do Częstochowy wielu pielgrzymów. Ze względu na wielkie laski za przyczyną Matki Boskiej udzielane przez Boga modlącym się przed jej obrazem Pius X (+ 1914) pozwolił w roku 1913 kościołom w Polsce obchodzić 26 sierpnia święto pod nazwą Matki Boskiej Jasnogórskiej, czyli, Częstochowskiej. Papież Pius XI w roku 1933 zatwierdził specjalny formularz brewiarzowego oficjum oraz mszy świętej. Teksty mszalne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują twierdzę Jasnogórską z Syjonem, siedzibą arki przymierza w Starym Testamencie.