Aktualności

I Niedziela Adwentu - Msza w Kłodzku

W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa okrzyk "Veni – Przyjdź". Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu 24, który doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy naszą nicość i grzeszność i gorąco pragniemy zbawienia. Pragnienia... nasze wyraża kolekta, zwracając się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja wzywa do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca właściwe światło na całą doczesność. „ Podnoście głowy wasze, bo się zbliża odkupienie”. W sekrecie modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie z Bogiem, który jest naszym początkiem.