Aktualności

9. luty - Św. Cyryla Aleksandryjskiego

Św. Cyryl AleksandryjskiŚW. CYRYLA ALEKSANDRYJSKIEGO

Święty wysunął się na czoło obrońców wiary przeciw błędom nestoriańskim. Jako patriarcha aleksandryjski przewodniczył w imieniu papieża Soborowi w Efezie 431 r., na którym orzeczono, że Maryja jest prawdziwie Matką Boga. Ponadto pozostawił Kościołowi wspaniały komentarz do Ewangelii św. Jana. Umarł w 444 r.

ŚW. APOLONII

Chrześcijance z Aleksandrii Św. Apolonii wybito w czasie tortur wszystkie zęby, a następnie spalono ją w 250 roku. Wierni wzywają jej pomocy w chorobach zębów.