Aktualności

Msza czwartkowa w Świdnicy - 23.02.2012

Czwartek po Popielcu

Stacja u św. Jerzego

W dzisiejszej Mszy św. wielokrotnie słyszymy wezwanie do ufnej modlitwy. Przez modlitwę Ezechiasz otrzymał przedłużenie życia, a setnik uzdrowienie sługi. Przez modlitwę wyprosimy sobie silę do wytrwania w pokucie i przebaczenie grzechów.