Aktualności

Post od grzechów

1. Niedziela Wielkiego PostuNa początku wielkiego postu czyta nam Kościół Ewangelię o czterdziestodniowym poście Pana Jezusa na pustyni. Jednocześnie zwraca nam uwago na wspaniałe zwycięstwo Chrystusa Pana nad kusicielem, by nam przypomnieć inny rodzaj postu, którego domaga się od swych wyznawców w tym okresie wielkiego postu. Tym innym rodzajem postu jest wstrzymywanie się od grzechów. Daje temu wyraz Kościół św. w swych modlitwach wielkopostnych, a szczególnie w kolekcie na sobotę przed czwartą niedzielą postu, kiedy prosi Boga: „Spraw, prosimy, Wszechmogący Panie, aby ci, którzy umartwiając ciało, wstrzymują się od pokarmów, idąc drogą sprawiedliwości, od grzechów pościli". Po czterdziestu dniach postu i modlitwy stanął   Bóg-Człowiek   wobec wroga swego dzieła i wroga każdej duszy.

 

1. Niedziela Wielkiego PostuNa początku wielkiego postu czyta nam Kościół Ewangelię o czterdziestodniowym poście Pana Jezusa na pustyni. Jednocześnie zwraca nam uwago na wspaniałe zwycięstwo Chrystusa Pana nad kusicielem, by nam przypomnieć inny rodzaj postu, którego domaga się od swych wyznawców w tym okresie wielkiego postu. Tym innym rodzajem postu jest wstrzymywanie się od grzechów. Daje temu wyraz Kościół św. w swych modlitwach wielkopostnych, a szczególnie w kolekcie na sobotę przed czwartą niedzielą postu, kiedy prosi Boga: „Spraw, prosimy, Wszechmogący Panie, aby ci, którzy umartwiając ciało, wstrzymują się od pokarmów, idąc drogą sprawiedliwości, od grzechów pościli". Po czterdziestu dniach postu i modlitwy stanął   Bóg-Człowiek   wobec wroga swego dzieła i wroga każdej duszy.
Terenem tej walki była nie tylko pustynia. Każda dusza jest polem walki o każdą duszę toczy się bój między Chrystusem a szatanem. Na pustyni poniósł szatan sromotną klęskę i wiele też jest dusz, w których podobnie przegrywa. Ale czy zawsze i wszędzie, — czy w każdej duszy zwycięża Chrystus, czy każda dusza ma odwagę powiedzieć jak Chrystus — „Idź precz szatanie!" O tym każdy z nas, badając swe sumienie może powiedzieć. Niestety w wielu duszach zły duch odnosi zwycięstwo i z wielu dusz czyni swoje narzędzie do burzenia Chrystusowego dzieła zbawienia. Ale choć częste są pozorne zwycięstwa szatana i liczna armia oddanych mu sług, nadchodzi chwila, w której wszystkie nadzieje szatana zwalą się w gruzy. Taką siłą co wniwecz obraca twierdzę złych mocy w duszach ludzkich, to sakrament pokuty.
Nadchodzi czas wielkiego postu. Zaludnią się kościoły tłumem skruszonych grzeszników, w oblężeniu będą konfesjonały, szerokim strumieniem popłynie łaska przebaczenia i  oczyszczenia. Tysiące, miliony nieszczęsnych ofiar wydartych ze szpon szatana powrócą do Chrystusa, zamieniając cuchnące łachmany grzechu  na olśniewającą  pięknością szatę łaski uświęcającej.
W tym pochodzie dusz pokutujących do trybunału miłosierdzia Bożego nie może nas zabraknąć!