Aktualności

Msza recytowana w Świdnicy 1.03.2012

CZWARTEK PO 1 NIEDZIELI W. POSTU
Stacja u św. Wawrzyńca in Paneperna


Pierwsza część dzisiejszej Mszy poucza nas o prawdziwej pokucie. Aby uzyskać przebaczenie grzechów, trzeba zaprzestać czynów złych i pełnić uczynki dobre oraz usilnie błagać Boga o przebaczenie. Teksty towarzyszące ofierze wysławiają Boży dar Eucharystii. Na dobór tekstów mszalnych wpłynął kościół stacyjny. Antyfona na wejście wzięta z uroczystości św. Wawrzyńca wyraża zachwyt wkraczających do jego bazyliki. Przy kościele mieściła się diakonia zajmująca się rozdziałem chleba dla ubogich. Stąd liczne aluzje do rozdawnictwa chleba doczesnego i eucharystycznego.

 

 Zapraszamy. Rozpoczęcie - godzina 17.30

 

CZWARTEK PO 1 NIEDZIELI W. POSTU
Stacja u św. Wawrzyńca in Paneperna


Pierwsza część dzisiejszej Mszy poucza nas o prawdziwej pokucie. Aby uzyskać przebaczenie grzechów, trzeba zaprzestać czynów złych i pełnić uczynki dobre oraz usilnie błagać Boga o przebaczenie. Teksty towarzyszące ofierze wysławiają Boży dar Eucharystii. Na dobór tekstów mszalnych wpłynął kościół stacyjny. Antyfona na wejście wzięta z uroczystości św. Wawrzyńca wyraża zachwyt wkraczających do jego bazyliki. Przy kościele mieściła się diakonia zajmująca się rozdziałem chleba dla ubogich. Stąd liczne aluzje do rozdawnictwa chleba doczesnego i eucharystycznego.

 

 Zapraszamy. Rozpoczęcie - godzina 17.30

 

Wskazówki dojazdu: