Aktualności

CZWARTEK PO 4 NIEDZIELI W. POSTU

CZWARTEK PO 4 NIEDZIELI W. POSTU
Stacja u Świętych Sylwestra i Marcina

 

 

 


Lekcja i ewangelia opowiadają o matce opłakującej jedynego syna. jest to obraz Kościoła opłakującego śmierć duchową spowodowaną przez grzech. W obydwu wypadkach następuje cudowne wskrzeszenie, obraz odrodzenia dusz w sakramentach Chrztu i Pokuty, które przynosi Wielkanoc.