Aktualności

Niedziela Męki Pańskiej

Jezus Chrystus, Arcykapłan Nowego Testamentu, gotuje się do złożenia ofiary krzyżowej. Antyjona na wejście, graduał, traktus i antyfona na komunię — to Jego modlitwa w obliczu nadchodzącej męki. W lekcji iw. Paweł poucza nas o charakterze śmierci Zbawiciela, która jest jedyną i wieczystą ofiarą Nowego Testamentu. W ewangelii słyszymy z ust Jezusa wyznanie Bóstwa. Podobne wyznanie powtórzone w uroczystej formie przed Sanhedrynem stało się bezpośrednim powodem skazania Zbawiciela na śmierć.

Oddaleni od ołtarzy i ognisk domowych


Wychodźcy polscy. Już po raz 1900-ny ludzkość zaczyna dziś rozważać Mękę Pańską i ustanowienie Kapłaństwa Chrystusowego w Kościele. A jednak po 1900 latach Chrystusowy kapłan nie tylko nie dotarł jeszcze do dusz wszystkich ludów ziemi, ale wśród swoich wiernych brak jego opieki. Zwłaszcza wychodźcy w swym ucisku mogę się skarżyć słowami dzisiejszego Introitu za Chrystusem, idącym na Mękę: „Osądź mnie, Boże, a rozeznaj sprawę moje od narodu nie świętego, od człowieka niesprawiedliwego i zdradliwego wyrwij mnie, bo Ty jesteś Bóg mój   i   moc moja".

A ja tak blisko ołtarza

I co dzień mogę być bliżej. I słuchać Boskiej Prawdy. A szczerze mówiąc, czy mogę powtórzyć słowa Chrystusa — Ewangelii: „Ale go (Boga Ojca nieb.) znam i mowę Jego zachowuję".

Moje życie — ołtarzem

Z codziennych trudów życia składam na tym ołtarzu mą ofiarę w łączności z Chrystusowe. I według wskazań Jezusowych. W tym tygodniu przy świadomym składaniu tych ofiarek będę miał intencję, wyrażone w dzisiejszej Sekrecie mszalnej: „Prosimy Cię, Panie, niech te ofiary uwolnię nas z więzów nieprawość? naszej i wyjednają nam dar miłosierdzia u Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego".

Hasło tygodnia

„Ty jesteś Bóg mój i moc moja"  (Introit).