Aktualności

CZWARTEK PO NIEDZIELI MĘKI PAŃSKIEJ

CZWARTEK PO NIEDZIELI MĘKI PAŃSKIEJ

Stacja u św. Apolinarego
Cała dzisiejsza Msza święta jest wołaniem o miłosierdzie Boże. Posługując się tekstami Starego Testamentu Kościół, świadomy grzechów swoich wyznawców, nie wzywa sprawiedliwości Boga, lecz powołuje się na swe wybrane i na tożsamość swojej sprawy ze sprawą Bożą. Przebaczenie udzielone pokutującej Magdalenie utwierdza naszą nadzieję.