Aktualności

Niedziela Palmowa

Na wstępie Wielkiego Tygodnia liturgia przedstawia wiernym w syntetycznym skrócie tajemnicę wielkanocną — przejście przez mękę i krzyż do chwaty Zmartwychwstania. Procesja wskazuje na cel i owoc ofiary Zbawiciela. Jest nim zwycięstwo nad szatanem, grzechem i śmiercią. We Mszy świętej rozważamy cenę, za jaką zwycięstwo zostało  osiągnięte.


Procesja dzisiejsza powstała w IV wieku w Jerozolimie. Chrześcijanie gromadzili się na Górze Oliwnej i po odczytaniu z Ewangelii urywku opowiadającego o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy udawali się w uroczystej procesji do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego. Biskup jadący na oślicy przedstawiał Zbawiciela, a lud niósł, jak ongiś, gałązki palmowe i śpiewał hymny pochwalne, I my dzisiaj w procesji przy śpiewie triumfalnych antyfon i hymnów, wchodzimy do kościoła poprzedzani krzyżem. Pamiętajmy o tym, że kiedyś krzyż otworzy nam bramy niebios, owego niebieskiego Jeruzalem, którego symbolem jest świątynia   ziemska.

W Rzymie, przyjmując zwyczaj procesji, dodano doń jeszcze poświęcenie palm. Wiosenne gałązki, cząstka odradzającej się do życia przyrody, są symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Poświęcone palmy, zatknięte w naszych domach nad krzyżem, będą nam przypominały, że za wzorem naszego Odkupiciela mamy również zwyciężać szatana i   śmierć   mocą   naszej   wiary   i   wiernością   prawu   Bożemu.

Pozorna klęska
„Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie, czemuś mnie opuścił"? (Introit) Co prawda wjeżdża P. Jezus triumfalnie do świętego miasta, ale nie po to, aby się tam dać ukoronować, ale aby ponieść śmierć na krzyżu.
„Przeto i Bóg wywyższył Go... żeby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem w chwale Boga Ojca..."

W moim życiu
Ustawiczne zmagania: pozorne klęski, małe zwycięstwa. Ale teraz przez szczerą spowiedź wielkanocną odrzucę człowieka ułomnego i słabego, a w sakramencie pokuty uzbroję się w zwycięską moc Chrystusową, i powiem z wdzięcznością Chrystusowi słowami Graduału: „Ująłeś mnie za rękę moją, a wedle woli Twojej prowadziłeś mię z chwałą. Jako dobry Bóg Izraelczyków tym, którzy są prostego serca, ale moje nogi mało się nie potknęły".

Ku zwycięstwu
nad wszelką słabością.! Chrystus mą mocą i wzorem. Śmierć grzechowi. Grzech — to nędza. Zwycięstwo — to życie. Poświęcona palma zawieszona w moim pokoju, będzie mnie do zwycięstwa  zachęcać.

Hasło tygodnia
Nie wwódź nas w pokuszenie.