Aktualności

NIEDZIELA PO WNIEBOWSTĄPIENIU

NIEDZIELA PO WNIEBOWSTĄPIENIU

 

Od chwili Wniebowstąpienia Chrystusa cechą charakterystyczną życia Kościoła jest tęsknota za Jego powrotem. Nie jest to jednak bierne oczekiwanie. Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, składa świadectwo o swoim Założycielu, zwłaszcza przez praktykę miłości. Modlimy się dzisiaj o wierność w służbie Bożej (kolekta) i umocnienie naszych dusz łaską niebieską (sekreta).

 

Zapraszamy do Wałbrzycha w SOBOTĘ (19.05.2012) na godzinę 16.30