Części zmienne

Części zmienne do Mszy trydenckich

29. wrzesień - Świętego Michała Archanioła - do pobrania pdf

06. października - Świętego Brunona Wyznawcy - do pobrania pdf

W ROCZNICĘ ŚMIERCI LUB POGRZEBU - do pobrania pdf

20. października - Świętego Jana Kantego Wyznawcy - do pobrania pdf

Msza wotywna O Duchu Świętym - do pobrania pdf

Ostatnia niedziela października - Chrystusa Króla - do pobrania pdf

10. listopada - Świętego Andrzeja z Avellino - do pobrania pdf

17. listopada - Błogosławionej Salomei Dziewicy - do pobrania pdf